UslugeeRačun

eRačun je sukladan je sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi te pravovaljan za razmjenu s FININOM centralnom platformom

eDokument

Uz eRačun može se dostaviti bilo koji drugi dokument kao što su primke, otpremnica, narudžbenice, odobrenja i drugi dokumenti

eArhiva

Servis eDOKUMENTI nudi i uslugu elektroničke arhive računa i drugih dokumenata na period od jedne do neograničeno godina

Čitljivost

eRačun je napravljen u obliku XML datoteke prema UBL 2.1 međunarodnoj sheme zapisa prihvaćena od strane EU i propisanoj normom EN 16931-1:2017

Vjerodostojnost

eRačuni se potpisuju aplikacijskim certifikatom izdavatelja računa čime se jamči vjerodostojnost porijekla

Nepromjenjivost

Na eRačun se primjenjuje vremenski žig čime se jamči nepromjenjivost računa od njegovog nastanka

Prednosti za izdavatelje eRačuna


manji troškovi fakturiranja
trenutna i sigurna dostava
bolja kontrola naplate
sigurna i lako dostupna arhiva
moderna i ekološka usluga
usklađenost sa Zakonom
automatizacija

Kako do usluge


1.

Podnošenje zahtjeva

Sklopiti ugovor s HITROM koji regulira odnos nas kao informacijskog posrednika i vas.

2.

Certifikat

Ishoditi aplikacijski certifikat za potpisivanje eRAČUNA od FINA-e.

3.

Dostaviti podatke

Dostaviti račun u obliku XML datoteke prema shemi UBL 2.1 ili dostaviti podatke za formiranje eRAČUNA.

Elektronički račun ili eRačun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.
Servis eDOKUMENTI račun je izdan elektronički u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, posebice Zakonom o elektroničkoj ispravi, Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ i Pravilnikom o PDV-u te je kao takav pravovaljan.

Sve informacije možete zatražiti na01/ 555 3 555

Reference

Zaštita osobnih podataka

Kontakt

Hitra produkcija dokumenata d.o.o.
Zadarska ul. 80, 10000 Zagreb
privatnost@hpdoc.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka: dpo@hpdoc.hr

Politika kvalitete infomacijske sigurnosti i zaštite okoliša

O nama

eDokumenti je servis za izradu i razmjenu elektroničkih računa (eRačun). Usklađen je s hrvatskim zakonima, a posebice sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi te je kao takav pogodan za razmjenu putem Centralne platforme.

Servis pruža mogućnost izdvajanja podatka i njihovu transformaciju u eRačun ili drugi dokument te njihovu razmjenu. Svi navedeni procesi se odvijaju sukladno standardima propisanim europskom normom za eRačune i hrvatskim zakonima (xml prema UBL2.1 shemi, potpisivanje digitalnim certifikatom, apliciranje vremenskog žiga, vizualizacija i dr.). Također omogućuje povezivanje na vaše sustave za obradu i izdavanje računa u svrhu automatizirane razmjene dokumenata ili samostalno korištenje putem online sučelja.

Osim samog usklađivanja sa zakonom koji obuhvaća B2G segment, nova usluga omogućuje izdavanje i razmjenu računa u B2B i B2C segmentu čime se može znatno pojednostavniti (automatizirati) proces izdavanja i razmjene elektroničkih računa te ostvariti značajne uštede.

  • HITRA produkcija dokumenata d.o.o., Zadarska ul. 80, 10000 Zagreb, trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080542105, OIB: 65443507068, MB: 2005395
  • Podravska banka d.d.: HR3723860021110062560
  • Temeljni kapital: 322.000,00 HRK uplaćen u cijelosti u novcu, Uprava društva: Vjekoslav Šanjug
  • prodaja@hpdoc.hr
  • Linkedin

Copyright © 2020. HITRA produkcija dokumenata d.o.o